Allmänna villkor

Upphovsrätt

Arbetet med den här webbplatsen är nyhetsrapportering och avser att lägga till en ny plattform för innehåll från tredje parts webbplatser om klimatkrisen till förmån för de som är intresserade av klimatkrisen. Tredjepartslänkar sorteras och metasätts och innehållet i detta syfte är att inte ändras eller avses offentliggöras till en annan publik.

Länkar till andra webbplatser

Tredjepartslänkar på denna webbplats leder dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till klimatkrisen.se. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och införandet av länkar på vår webbplats utgör inte något stöd, garanti, eller rekommendation av sådana tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över juridiska dokument och sekretesspraxis på tredje parts webbplatser; som sådan får du tillgång till sådana webbplatser från tredje part på egen risk.

Allmänna villkor

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. De juridiska villkoren på denna webbplats bör ses som om någon del av våra juridiska villkor hålls ogiltiga eller inte kan verkställas, ska den delen tolkas i enlighet med tillämplig lag och de återstående delarna förblir i full kraft och verkan. I den utsträckning något innehåll på vår webbplats strider mot eller är oförenligt med våra juridiska villkor ska våra juridiska villkor ha företräde. Vår underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i våra juridiska villkor ska inte anses vara ett avstående från sådan bestämmelse eller heller inte rätten att genomdriva sådan bestämmelse.

Medieinnehåll

Bilderna är från Unsplash.

Integritetspolicy

Denna webbplats samlar inte in någon personlig information från sina användare.

Ändringar av användarvillkoren

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera förändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Kontaktinformation

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@klimatkrisen.se